داروسازی

EMS چیست؟

سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی (EMS) راهکاری جامع و یکپارچه به منظور پایش، ذخیره سازی و گزارشگیری از اطلاعات مربوط به شرایط محیطی در صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی در خطوط تولید، آزمایشگاه های شیمی و میکروبی و انبار های دارویی است. به طور کلی این سیستم متشکل از بخش سخت افزار شامل سنسور، ترنسمیتر و دیتا لاگرهای سنجش پارامترها مانند دما رطوبت و اختلاف فشار و همچنین بخش نرم افزار جهت جمع آوری اطلاعات، گزارشگیری و مانیتورینگ شرایط محیطی است. این سیستم امکان اتصال به ماژول های آلارم و هشدار را نیز دارد. در طراحی و تولید کلیه اجزای سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی الزامات صنعت داروسازی (CFR21 Part11 و GMP Annex 11) رعایت شده و در صورتیکه این سیستم در کارخانجات داروسازی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی استفاده گردد به درخواست مشتری امکان در اختیار قرار دادن مدارک IQ و OQ به همراه گواهینامه های کالیبراسیون (ISO17025) جهت انجام مراحل معتبر سازی وجود دارد.

ساختار سخت افزاری و نرم افزاری سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی

سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی در این ساختار دارای دو بخش سخت افزار شامل ترنسمیتر ها و دیتالاگرها و بخش نرم افزار جهت مانیتورینگ است. در این سیستم ترنسمیترها جهت اندازه گیری پارامترهای دما، رطوبت، اختلاف فشار در نقاط مورد نیاز مطابق با URS (User Required Specifications) در اتاق تمیز (Cleanroom) خطوط تولید، انبارهای دارویی آزمایشگاه های میکروبی و شیمی تنها به کمک یک رشته کابل شبکه به هم متصل شده و نصب می گردند. به کمک ویژگی های ترنسمیتر های تولیدی گیتو برای تعداد ترنسمیتر و متراژ کابل کشی محدودیتی از نظر فنی وجود نداشته و حتی این سیستم می تواند پس از اجرای اولیه در آینده نیز بر اساس نیاز پروژه بدون هیچگونه محدودیتی گسترش پیدا کند. در انتهای خط به کمک یک مبدل سنسورها به سرور متصل شده و به صورت پیوسته مطابق با زمانبندی مورد نیاز اطلاعات جمع آوری و ذخیره سازی می شود. نرم افزار مانیتورینگ این سیستم به صورت تحت وب طراحی شده که بدون محدودیت مکانی می توان به کلیه اطلاعات سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی به صورت آنلاین دسترسی داشت. در این ساختار امکان ایجاد هشدار پیامکی (تحت وب)، هشدار بر مبنای ایمیل و هشدار صوتی به صورت ماژول های جداگانه و قابل نصب به درخواست مشتری وجود دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به راهکار هشدار مراجعه نمایید. این ساختار در ده ها شرکت داروسازی و تجهیزات پزشکی به صورت موفقیت آمیز توسط گیتو پیاده سازی شده است.

کاربرد سیستم مانیتورنیگ شرایط محیطی

اتاق تمیز خطوط تولید

انبارهای مواد اولیه و نهایی

آزمایشگاه های شیمی و میکروبی

تجهیزات آزمایشگاهی مانند چمبر و انکوباتور و یخچال

محصولات مربوط به راهکار سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی