راه حل گیتو برای کنترل تردد چیست؟

دستگاه کنترل تردد گیتو جهت مدیریت تردد پرسنل مطبق الزامات و حساسیت های موجود در Cleanroom طراحی و تولید شده است. این دستگاه امکان عملکرد به صورت اکسس کنترل به منظور کنترل تردد در اتاق های تحت نظر (تک درب) را داشته و هم می تواند به صورت اکسس-اینترلاک در ایرلاک های ورودی در بخش های مختلف خط تولید و یا آزمایشگاه های میکروبی مورد استفاده قرار گیرد و به کمک راه حلی با هزینه بسیار پایین و با کیفیت از ورود افراد غیر مجاز و یا آموزش ندیده جلوگیری به عمل آورد. به این معنی که با توجه به نیاز پروژه کلید های اینترلاک با این دستگاه جایگزین می شود و بدون نیاز به تجهیز جانبی دیگری امکان مدیریت و نظارت بر تردد پرسنل فراهم می گردد. جهت تشخیص هویت افراد می توان از دستبند سلیکونی و یا کارت بدون تماس استفاده کرد.

Image

کاربرد راهکار کنترل تردد گیتو کجاست؟

ایرلاک های ورودی خطوط تولید

دستگاه کنترل تردد گیتو به راحتی با راهکار اینترلاک ترکیب شده و با جایگزین کردن کلید های معمولی با اکسس کنترل قابلیت مدیرت تردد پرسنل را در ایرلاک های مورد نظر ایجاد می کند

آزمایشگاه میکروبی

در طراحی آزمایشگاه های میکروبی با توجه به شرایط ویژه این آزمایشگاه ها نیازمند جلوگیری از تردد افراد آموزش ندیده و غیر مسئول در اینگونه فضا ها هستیم. راه حل گیتو با هزینه بسیار پایین این قابلیت را ایجاد می کند

اتاق های قرنطینه و انبار پای کار

برخی اتاق های خطوط تولید نیازمند نظارت بیشتر بر تردد افراد هستند مانند اتاق قرنطینه که می بایست حمل مواد در این اتاق ها با نظارت فرد مسئول صورت پذیرد

اتاق های خاص

تردد در برخی اتاق ها در صنعت داروسازی شرایط ویژه ای دارد. اتاق مدارک بخش تضمین کیفیت و یا اتاق مخدر نمونه هایی از این دست اتاق های ویژه هستند

نیازمند دریافت اطلاعات بیشتر درباره محصولات این راهکار هستید؟

محصولات راهکار کنترل تردد