ترنسمیتر دما، رطوبت و اختلاف فشار (ZT)

مــــدل ZT325MFI

مــــدل ZT325MFI

ســـــری C
بدون نمــــایشگر
نصب به صـــــورت توکار
تعریف حــــدود بحرانی 
دارای خــــــروجی مدباس
مــــدل ZT325MFIC

مــــدل ZT325MFIC

ســـــری C
نمایشگر کاراکتری دوسطر
نصب به صـــــورت توکار
تعریف حــــدود بحرانی 
دارای خــــــروجی مدباس
مــــدل ZT325MFIL

مــــدل ZT325MFIL

ســـــری L
نمایشگر 2/8 اینچی لمسی رنگی
نصب به صـــــورت توکار
تعریف حــــدود بحرانی 
دارای خــــــروجی مدباس