داروسازی

EMS چیست؟

سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی (EMS) راهکاری جامع و یکپارچه به منظور پایش، ذخیره سازی و گزارشگیری از اطلاعات مربوط به شرایط محیطی در صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی در خطوط تولید، آزمایشگاه های شیمی و میکروبی و انبار های دارویی است. به طور کلی این سیستم متشکل از بخش سخت افزار و ابزار دقیق جهت سنجش و نمایش پارامترها است و همچنین بخش نرم افزار به منظور جمع آوری اطلاعات، گزارشگیری و مانیتورینگ است. در طراحی و تولید کلیه اجزای سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی الزامات صنعت داروسازی (GMP) رعایت شده و به درخواست مشتری امکان در اختیار قرار دادن مدارک IQ و OQ به همراه گواهینامه های کالیبراسیون (ISO17025) جهت انجام مراحل معتبر سازی وجود دارد..

ساختار سخت افزاری و نرم افزاری سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی

سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی دارای دو بخش سخت افزار و نرم افزار است. بخش سخت افزاری این سیستم شامل ترنسمیتر ها، سنسور و تجهیزات ابزار دقیق جهت اندازه گیری پارامترها بوده و بخش نرم افزاری که شامل نرم افزار مانیتورینگ تحت وب و ماژول های جانبی جهت اندازه گیری و پایش و گزارشگیری داده های مربوط به سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی است. در این سیستم ترنسمیترها جهت اندازه گیری پارامترهای دما، رطوبت و اختلاف فشار در نقاط مورد نیاز در اتاق تمیز (Cleanroom) دارویی و خطوط تولید، انبارهای مواد اولیه و محصول، آزمایشگاه های میکروبی و شیمی، cold room (سردخانه) و سایر تجهیزات آزمایشگاهی نصب و راه اندازی می شوند. نوع پارامترهای مورد نیاز و جانشانی ترنسمیترها در این نقاط بر اساس URS (User Requirements Specification) که توسط مشتری تهیه شده و یا مطابق با طراحی صورت گرفته توسط بخش مدیریت پروژه گیتو صورت می گیرد. ساختار اتصال بخش سخت افزاری سیستم و شبکه ترنسمیترها به کمک یک رشته کابل شبکه CAT6 بوده و کلیه دستگاه ها به کمک پروتکل مدباس به هم متصل شده و در نهایت به سرور جهت انتقال داده وصل خواهند شد. برخی از مزیت های استفاده از پروتکل مدباس جهت پیاده سازی سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی به شرح زیر است:
  • هزینه بسیار پایین بستر انتقال داده و کابل کشی (نیازمند یک رشته کابل شبکه)
  • اجرای سریع و آسان سیستم EMS
  • تعمیرات و خطا یابی سریع و آسان بر روی این ساختار
  • آگاهی از وضعیت دریافت داده ها و خطاهای رخ داده بر روی سیستم مانیتورینگ با توجه به قابلیت های پروتکل مدباس
  • عدم وجود محدودیت جهت گسترش و تغییر در جانشانی ترنسمیترها در آینده
پس از کابل کشی به کمک یک مبدل شبکه، ترنسمیترها به سرور متصل می شود و پس از انجام تنظیمات توسط نرم افزار به صورت پیوسته مطابق با زمانبندی مورد نیاز اطلاعات جمع آوری و در بانک اطلاعاتی ذخیره سازی و قابل بهره برداری می شود. نرم افزار مانیتورینگ این سیستم به صورت تحت وب طراحی شده که بدون محدودیت مکانی می توان به کلیه اطلاعات EMS به صورت آنلاین دسترسی داشت. امکانات این نرم افزار شامل داشبورد جهت نمایش خلاصه وضعیت داده ها، بخش گزارشگیری شامل گزارشات در قالب جداول و نمودار و رهگیری عملکرد کاربران (Track and Trace) بوده و همچنین تنظیمات نرم افزار و تعیین و تعریف دسترسی های مجاز و تعریف کاربران می باشد. در هر دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی ماژول هایی جهت فعال سازی بخش هشدار به صورت صوتی، پیامکی و ایمیلی وجود دارد که بهره بردار می تواند به صورت جداگانه این ماژول ها را بر روی سیستم فعال سازی کند.

کاربرد سیستم مانیتورنیگ شرایط محیطی

اتاق تمیز خطوط تولید

انبارهای مواد اولیه و نهایی

آزمایشگاه های شیمی و میکروبی

تجهیزات آزمایشگاهی مانند چمبر و انکوباتور و یخچال

محصولات مربوط به راهکار سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی